sportika62@abv.bg

  0888 401 169

 
      |
slide-3 slide-1 slide-2
slide-31 slide-12 slide-23

HOOP


 

FLAGS

 

FLAGS

         

HOOPS

 

Знаменца странични

 

Флагчета

         

 Training hoops
 N: 7212

 

 Corner flags
 N: 1891
 

 

 Flags
 N: 1082
 

       

 

 

price: 12 bgn.

 

price: 8 bgn.

 

 

   

FLAGS


 

Flags Judges

 

LIMITERS

         

Странични знаменца

 

Знаменца

 

Ограничители

         

 Corner flags
 N: 1077
 

 

 Flags Judges
 N: 2084
 

 

 LIMITERS
 N: 1075
 

       

price: 70 bgn.

 

price: 20 bgn.

 

price: 34 bgn.

 

 

   

LIMITERS MINI

 

Ladders for training

 

Stick slalom

         

Мини ограничители

 

Мрежа

 

Пръчка за слалум

         

 Limiters mini
 N: 7305
 

 

 Ladders for training
 N: 7213
 

 

 Stick slalom
 N: 1076
 

       

price: 25bgn.

 

price: 38 bgn.

 

price: 11 bgn.

 

 

   

Stick slalom room

 

Stand stick slalom

 

Plate replacement players

         

Пръчка за слалум за зала

 

Стойка за пръчка за слалум

 

Табела за смяна на играчите

         

 Stick slalom room
 N: 7144
 

 

 Stand stick slalom
 N: 7145
 

 

 Plate replacement players
 N: 2231
 

       

price: 12bgn.

 

price: 12 bgn.

 

price: 31 bgn.

 

 

   

CONES

 

ASTA

 

Cones with holes

         

Конуси

 

Аста

 

Конуси с отвори

         

 CONES
 N:1839
 

 

  ASTA
 N: 7264
 

 

 Cones with holes
 N: 7263
 

       

price: 7bgn.

 

price: 8 bgn.

 

price: 9 bgn.

 

 

   

Bag balls


 

Obstructions

 

Magnetic board

         

Сак за топки

 

Препятствия

 

Магнитна дъска

         

 Bag balls
 N: 7354
 

 

 Obstructions
 N:7306
 

 

  Magnetic board
 N: 1085
 

       

price: 12bgn.

 

 

 

price: 65 bgn.

 

 

   

Schematic board

 

Схематична дъска

 

 Schematic board
 N: 2502
 

 

price: 28 bgn.